سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

قسمتی از متن پایان نامه :

آمار فعالیت شرکتهای بیمه در سال 92 در ایران

آمار مقدماتی عملکرد شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۲ از تولید ۱۶۵.۷ هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۱۰۶.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران حکایت دارد.

براساس آمارهای اداره تحلیل های آماری بیمه مرکزی ایران از فعالیت 27 شرکت بیمه، 43.2 درصد حق بیمه تولیدی به رشته بیمه‌ شخص ثالث و 19.1 درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه های زندگی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه های مسئولیت، بیمه های آتش سوزی و حوادث ‌از بازار بیمه کشور به ترتیب 9.7 درصد، 7.2 درصد، 5.3 درصد، 4.5 درصد و 5.3 درصد بوده می باشد(پروتال بیمه مرکزی ایران، 1393).

براساس این آمار، سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه 54.5 درصد و سهم بخش دولتی(شرکت بیمه ایران) 45.5 درصد می باشد. همچنین تعداد بیمه نامه‌های صادره در این مدت با 11 درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 42.8 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد 57.2 درصد می باشد. با در نظر داشتن این آمار، سهم بخش دولتی از تولید حق بیمه ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته می باشد(پروتال بیمه مرکزی ایران، 1393). شرکت های بیمه همچنین در سال 1392 نزدیک به 106.2 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 35.5 درصد رشد را نشان می‌دهد. سهم بخش غیردولتی از خسارت های پرداختی بازار بیمه کشور 49.5 درصد و بخش دولتی (شرکت بیمه ایران) 50.5 درصد بوده می باشد(پروتال بیمه مرکزی ایران، 1393).

شرکت های بیمه همچنین طی این مدت حدود 17 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 31.7 درصد رشد داشته می باشد. سهم بخش غیردولتی از این تعداد 29.5 درصد می باشد. رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد 47.2 درصد و بیمه درمان 30.1 درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده می باشد. همچنین بیمه بدنه اتومبیل 6.2 درصد، بیمه‌های مسئولیت 4.7 درصد، بیمه های زندگی 4.5 درصد، بیمه حوادث 3.9 درصد و بیمه‌های آتش سوزی 1.9 درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند. در مجموع خسارت پرداختی در 16 رشته اصلی بازار بیمه کشور طی این مدت 35.5 درصد افزایش یافته می باشد که در این بخش حوادث راننده 62.3 درصد رشد داشته و خسارت پرداختی در رشته کشتی نیز 148.8 درصد افزایش یافته می باشد(پروتال بیمه مرکزی ایران، 1393).

بر اساس این آمار، طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل64.1 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 3.9 واحد افزایش نشان داد. از میان 8 شرکت‌ بیمه‌ای که در این مدت سهم عمده بازار بیمه را داشتند عبارتند از: ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین‏، سینا و پاسارگاد؛ که هر یک دارای سهمی بالاتر از 3 درصد و در مجموع 80.8 درصد سهم از بازار، و نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا(به ترتیب با 71.1 و 66.5 درصد) بالا‌تر از این نسبت در بازار بیمه می باشد(پروتال بیمه مرکزی ایران، 1393).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیم-MGEKI4NM