سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– خدمت در بازار کالا و خدمات

هر چیزی که شرکت ها به بازار عرضه می‌کنند، گاه همراه با مقداری خدمت می باشد. خدمت می‌تواند بخش کوچک یا بزرگی از هر آن چیز که عرضه می گردد باشد. در این مبحث پنج طبقه از آن چه را که به بازار عرضه می گردد و می توان آنها را از یکدیگر تفکیک نمود تبیین می دهیم :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – کالای محسوس محض: اغلب آن چیز که عرضه می گردد کالای محسوس می باشد نظیر صابون، خمیر دندان یا نمک. در اینجا هیچ خدمتی همراه کالا نیست(کاتلرفیلیپ، 1388).

2 – کالای محسوس همراه با خدمات: آن چیز که عرضه می گردد از یک کالای محسوس همراه با خدمت یا خدماتی که برای افزایش جاذبه مصرفی به آن افزوده شده می باشد. برای مثال یک تولید کننده اتومبیل بایستی چیزی بیش از یک اتومبیل برای فروش داشته باشد(کاتلرفیلیپ، 1388).

3 – دو رگه: آن چیز که در این طبقه عرضه می گردد از دو بخش مساوی کالا و خدمات تشکیل شده می باشد. برای مثال مردم به رستوران هایی بیشتر توجه می‌کنند که هم غذا و هم خدمات خوبی دارند(کاتلرفیلیپ، 1388).

4 – خدمت عمده همراه با کالا و خدماتی اندک: در این طبقه، آن چیز که که عرضه می گردد اغلب خدماتی می باشد که با خدماتی اضافی و یا با ارائه کالاهایی همراه می باشد. برای مثال، مسافران خطوط هواپیمایی خریدار حمل و نقل هستند. این سفر با دریافت اقلام محسوسی نظیر غذا و نوشیدنی، ته بلیط و یک مجله که در هواپیما به آنان داده شده، همراه می باشد. تحقق خدمت نیازمند وجود یک کالای سرمایه بر(اینجا هواپیما) می باشد اما قلم اصلی همان خدمت می باشد(کاتلرفیلیپ، 1388).

5 – خدمت محض: آن چیز که که عرضه می گردد خدمت می باشد. مثلا” بچه داری، روان درمانی و ماساژ دادن(کاتلرفیلیپ، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیم-MGEKI4NM