سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان‌ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن‌ها در چنین شرایطی، نیاز آن‌ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش عیان نموده می باشد و از آن جا که سازمان یک نظام اجتماعی می باشد که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن می باشد در این راستا عدالت و لزوم در نظر داشتن آن یکی از مقوله‌های اساسی در هر جامعه و نهادی می باشد زیرا که عدالت مفهومی می باشد که در سازمان‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای می باشد (رضایی کلیدبری و همکاران، 1390). عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد که برای توصیف تأثیر عدالت که به گونه مستقیم با جایگاه‌های شغلی ارتباط دارد به کار می‌رود. در عدالت سازمانی مطرح می گردد که بایستی با چه شیوه‌هایی با کارکنان رفتار گردد تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن‌ها برخورد شده می باشد(نعامی و شکرکن، 1383). رعایت عدالت یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بقای سازمان و حفظ آن در بلند مدت می باشد(Suliman and Al-Kathairi, 2013)، از این رو مفهوم عدالت در سیر نظریه های سازمان مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته می باشد (پورعزت و قلی‌پور، 1387). رفتار منصفانه خواسته‌ای می باشد که همه‌ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می‌کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می گردد که رهبران تمایل بیش‌تری به تاکید بر رعایت انصاف داشته باشند.

از سویی دیگر سال‌ها می باشد که محققان بر این باورند که یک کارگر وفادار و متعهد به احتمال زیاد یک کارمند مولد خواهد بود. پس، این امکان هست که شرکت های دارای کارکنان متعهد و وفادار از بهره‌وری بیشتری برخوردارند (Suliman and Al-Kathairi, 2013).  بر این اساس، تعهد سازمانی را می‌توان متغیری دانست که توجه قابل ملاحظه‌ای را در ادبیات سازمانی به خود جلب کرده می باشد (رهنورد و رادمنش، 1382). تعهد، پاسخی احساسی می باشد که توسط رفتار، اعتقادات و توجه افراد سنجیده می گردد و تمام سطوح پائینی و بالایی سازمان را در بر می‌گیرد (عوض پور، 1386). به تعبیری تعهد سازمانی اظهار کننده‌ی وابستگی روانشناختی به سازمان محل استخدام می باشد و طبق نظر آلن و مایر (1990) ممکن می باشد اشکال متفاوتی داشته باشد (غفوری و گل پرور، 1388). تعهد سازمانی از آن جهت مهم می باشد که با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانند کاهش غیبت از کار، کاهش جابه جایی و بهبود عملکرد شغلی ارتباط دارد (Jaramillo et al., 2005).

همچنین عملکرد شغلی نیز یکی از حیاتی ترین مسائل در هر سازمانی می باشد (شکرکن، 1380). پژوهشگران عملکرد شغلی را ارزش های کلی مورد انتظار سازمان از تکه های مجزای رفتاری تعریف می کنند که هرفرد در طول دوره های مشخص از زمان انجام می دهد (Motowidlo, 2003). عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل، افراد از خودشان بروز می دهند تصریح دارد و یا به اندازه محصول و بازدهی حاصل شده اطلاق می گردد (Rashidpoor, 2000). بر این اساس، عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی و مقرر می باشد و عبارت می باشد از  پیامد فعالیت‌های منابع انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می گردد و اندازه کوشش و حدود  موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و  تکالیف رفتاری مورد انتظار (Bellou, 2010).

پس، هدف اصلی از این مطالعه به درک عدالت سازمانی در محل کار پرداخته و بر مبنای این برداشت می باشد که چگونه عدالت سازمانی می تواند به ایجاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی منتهی گردد (Suliman and Al-Kathairi, 2013). با در نظر داشتن مطالب گفته شده پس در  این مطالعه کوشش بر آن می باشد که ارتباط‌های‌های بالقوه – از نظر اهمیت، ماهیت و قدرت- بین عدالت سازمانی، تعهد و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان مورد ارزیابی قرار گیرد و این سوال مطرح می باشد که آیا بین عدالت سازمانی سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی ارتباط هست؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید