سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

جو اخلاقی

جو سازمانی به عنوان ادراکات مشترک از سیاستها، اقدامات و رویه های سازمانی به گونه رسمی و غیر رسمی تعریف شده می باشد. بسیاری عقیده دارند که تعداد زیادی جو کاری، مانند جو خدمت کننده، جو برآوردن امنیت، جو نوآورانه و غیره هست. یکی از این جوهای کاری موجود در سازمانها، جو اخلاقی می باشد(Peterson, 2008). مطالعات متعددی نشان داده اند که جو اخلاقی یک سازمان، به گونه معناداری بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می گذارد(Deshpande et al, 2010). بر اساس این نتایج، سازمانها ترغیب می شوند تا جو های سازمانی مشوق رفتارهای اخلاقی را مستقر و حفظ کنند. بنابر این متخصصان و پژوهشگران سازمانی بایستی در مورد جو اخلاقی و ارتباط آن با متغیرهای سازمانی، شخصی و رفتاری بیشتر بدانند. فهمیدن ویژگیهای یک جو اخلاقی می تواند به متخصصان سازمانی کمک کند تا برنامه هایی برای بالا بردن آگاهی از مسائل اخلاقی و بهبود رفتار اخلاقی کارکنان و مدیریت، طراحی و اجرا کنند.

(Kincaid, 2013).

جو کاری اخلاقی برای اولین بار در سال 1987 معرفی گردید. این سازه به عنوان “ادراکات مشترک در مورد اینکه چگونه بایستی با مسائل اخلاقی در سازمان برخورد نمود” تعریف می گردد(Vansandt, 2013). جو اخلاقی در سازمانها منبع اطلاعاتی مهمی برای کارکنان خواهد بود که در نظر می گیرد چه اعمالی در یک زمینه کاری، درست یا اخلاقی هستند. بنابر این جو اخلاقی ادراک شده به افراد در تعیین مسائلی که به اخلاقیات مربوطند، و تعیین اینکه کدام ملاک بایستی برای فهم و ارزیابی و رفع کردن آن مسائل اخلاقی بهره گیری گردد، کمک می کند(Barnett & Vaicys, 2005).

اغلب جو کاری متداول در یک سازمان توسط تحلیل انتخابهای اخلاقی افراد آن، تعیین می گردد. برای مطالعه الگوهای تصمیم گیری اعضای سازمان یک دسته بندی دو بعدی هست. بعد اول ملاک های اخلاقی و بعد دوم جایگاه تحلیل را شامل می گردد(Webber, 2007). ملاکهای اخلاقی، ملاکها، اصول یا استانداردهایی هستند که در تصمیم گیری سازمانی بهره گیری می شوند. بر اساس فلسفه اخلاقی، این ملاک می‎تواند به سه گروه دسته بندی گردد: خودمداری(بیشینه سازی منافع فردی)، خیرخواهی(بیشینه سازی منافع مشترک)، و قانون مداری(پیروی از قوانین). جایگاه تحلیل، گروهی می باشد که به عنوان منبع استدلال اخلاقی فرد در نظر گرفته می گردد. این مورد نیز می تواند به سه گروه دسته بندی گردد: فردی(در نظر داشتن نیازها و رجحان های خود فرد)، محلی(در نظر داشتن منافع سازمانی) و جهانی(در نظر داشتن منافع سامانه اجتماعی- اقتصادی بزرگتر)( Smith et al, 2009). مرتب کردن این دو بعد روی دو محور متقاطع باعث به وجود آمدن 9 دسته جو کاری اخلاقی می گردد. این سنخ شناسی از جو اخلاقی، اساس ایجاد پرسشنامه جو اخلاقی به عنوان یک ابزار جمع آوری داده در نظر گرفته گردید. اما نتایج بررسیها نشان داد که اگر چه 9 دسته جو اخلاقی در نظریه قابل فهم و مطالعه هستند، اما این به معنای وجود آنها در سازمانها به گونه واقعی نیست.

(Duh et al, 2010).

در واقع پژوهشها نشان داد که 5 نوع جو واقعی زیر در سازمانها وجود دارند(انواع شناخته شده به صورت تجربی): 1- جو نوع دوست، که در آن از کارکنان انتظار می رود به روشی اقدام کنند که به ذینفعان سازمان به بهترین وجه خدمت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش