سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر برای مقابله با حوادث و تامین بعضی از نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، پدیده بیمه می باشد. بیمه برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از حوادث، تامین امنیت آینده، ارتقا سطح زندگی افراد، ایجاد بستری مناسب و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی بوده و موجب آرامش خاطر اعضا جامعه شده و این آرامش نیز به نوبه خود موجب پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری می گردد(وجدانی، 1371). بشر در زندگی روزمره خود با انواع خطرات مختلف مواجه می باشد که جان و مال او را تهدید می کنند. بعضی از این خطرات ناشی از قوای طبیعی و بدون ارتباط با فعالیت های خود اوست، از قبیل سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، صاعقه و سایر بلایای طبیعی و بعضی دیگر مرتبط با اقدامات و عملیات عمدی و یا غیرعمدی بشر می باشد، از قبیل حریق ها، تصادفات اتومبیل و خطرات مربوط به حوادث الکتریسیته، گاز، انرژی اتمی و نظایر آن، جالب اینکه هرقدر دسترسی بشر به علم و تکنولوژی وسعت می یابد و سطح رفاه به لحاظ بهره گیری از وسایل مدرن بالاتر می رود، به تنوع و شدت تواتر خطرها افزوده می گردد(صالحی، 1371). بشر با در نظر داشتن هوش، استعداد و دانشی که دارد و به لحاظ غریزه میل به ادامه حیات، در اندیشه مبارزه با آثار زیانبار خطرات بوده و پیش بینی مفیدی به اقدام می آورد و خود را برای تحمل خساراتی که علی رغم همه تدابیر وارد می شوند، آماده می کند. ازجمله این تدابیر، تهیه ذخیره ای برای مقابله با خسارات مالی می باشد که در آینده ایجاد می شوند، البته بایستی توجه داشت پس انداز، و کنار گذاشتن قسمتی از درآمد به مقصود جبران خسارات احتمالی، یک تدبیر عاقلانه و منطقی برای رویارویی با آثار خطراتی می باشد که اموال او را تهدید می کند. اما پس انداز هر فرد یا هر واحد اقتصادی برای جبران خسارات احتمالی آن کافی نیست چه بسا خطر قبل از تشکیل پس انداز کافی و در ابتدای فعالیت فرد یا واحد اقتصادی پیش آید و خسارات آن به حدی باشد که ادامه فعالیت را به کلی منتفی سازد. لذا در بسیاری از موارد تدبیر پس انداز، که ایده ای عاقلانه می باشد مشکلی را حل نمی کند مگر اینکه این پس انداز از حالت انفرادی خارج شده و صورت جمعی، به خود گرفته و گروهی از افراد یا واحدهای اقتصادی که فعالیت مشابه و خطرات نظیر هم دارند، توافق کنند که ذخایر خود را یکجا متمرکز نمایند و خسارات احتمالی را از محل آن جبران کنند(علی آبادی،1371).

از آنجایی که همه افراد و یا واحدهای اقتصادی همزمان دچار خسارت نمی شوند، لذا ذخایر جمعی برای جبران چند خسارت که در یک دوره معین برای بعضی از افراد یا واحدهای اقتصادی پیش می آید، کفایت می کند. امروزه جمع آوری ذخایر جمعی، تحت عنوان حق بیمه و تأمین خسارت احتمالی با بهره گیری از روشهای گوناگونی انجام می گردد و شرکتهای بیمه بازرگانی پوشش های مورد نیاز مربوط به فعالیتهای اقتصادی را ارائه می کنند(مختاری، 1391).

آتش را شاید بتوان قدیمی ترین کشف بشر به شمار آورد که باعث تغییرات گسترده ای در زندگی بشر گردید. به همان اندازه که بشر اولیه به مزایا و فواید آتش پی برد، با معایب و زیانهای آن نیز آشنا گردید. ضمنا” وقوع حریق های بزرگ و کوچک که باعث از بین رفتن اموال و داراییها می گردید، برای مردم یک واقعه عادی شده بود(امیری، 1382).

وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و تبدیل کارگاه های سنتی به کارخانه های عظیم و سپس گذر به عصر فراصنعتی باعث گردید زندگی مدرن آمیخته با خطرات گوناگون گردد که همه جا در کمین بشر نشسته اند تا در شرایط مناسب و در یک لحظه غفلت با شدت حمله کرده و همه چیز را در مسیر خود نابود کنند. بارها نظاره شده می باشد که زندگی یک فرد یا حیات یک سازمان و شرکت در اثر حریق از بین رفته و ادامه فعالیت آن نیز میسر نگردیده، مگر اینکه دارای پوشش بیمه آتش سوزی بوده باشد(صالحی، 1372).

بیمه های آتش سوزی با جبران خسارت فیزیکی و مادی وارده به بیمه گذاران، تأثیر بسزائی در ادامه فعالیت اقتصادی افراد و سازمانها اعمال می نماید. نکته قابل ذکر این می باشد که در بیمه نامه های آتش سوزی علاوه بر خسارت ناشی از حریق، خسارت های ناشی از انفجار، صاعقه، سیل، زلزله، طوفان و دهها خطر دیگر نیز قابل پوشش و جبران می باشد که البته تمامی این موارد نیازمند آگاهی داشتن و آگاهی دادن مردم می باشد تا در سایه این اطلاعات، بیمه گذاران بتوانند بیمه نامه ای جامع و کامل خریداری نموده و با آسودگی خاطر به کسب و کار و فعالیت بپردازند(وجدانی، 1371). یکی دیگر از پرسش های جدی در ایران آن می باشد که چگونه می توان جایگاه صنعت بیمه را در اقتصاد ملی ارتقا داد و با این رویکرد از یک سو جنبه حمایتی آن را در اقتصاد بهبود بخشید و از سوی دیگر منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری این بخش ایجاد نمود. امروزه در سراسر دنیا این مشتریان هستند که محور تمام فعالیت سازمان ها قرار گرفته اند و استراتژی های بازاریابی و فروش سازمان ها بر مشتری مداری تنظیم شده می باشد. در همین راستا چالش اصلی بنگاه های اقتصادی، تدوین استراتژی نظام مدیریت بر مبنای ارتباط با مشتری می باشد. در این ارتباط بیمه اختیاری به خصوص بیمه آتش سوزی یکی از مباحث موثر در اطمینان بخشی و آرامش فکری در زندگی اجتماعی و اقتصادی برای آحاد جامعه می باشد.

بیمه آتش سوزی در تقسیم بندی غیر از گروه بیمه بازرگانی(اختیاری) می باشد که در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه نسبت به خرید آن اقدام می نماید. در این حالت با خرید پوشش های بیمه آتش سوزی، جبران خسارت های احتمالی وارد شده به اموال و اشیای بیمه شده، به بیمه گر منتقل می گردد(حسن زاده، 1374).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیم-MGEKI4NM