سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن

در تعریف جدید، مدیریت هزینه عبارتست از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه های سازمان انجام می­دهد. بدین ترتیب نکته حایز اهمیت این می باشد که کاهش هزینه نباید به قیمت کاهش رضایتمندی مشتریان و کارکنان سازمان باشد. در این چارچوب جدید:

1- سازمانها بر کاهش مستمر هزینه های خود سرمایه گذاری می کنند تا برتری بر رقبا در حیطه قیمت کالا یا خدمات حاصل گردد.

2- سازمان ها مدیریت هزینه را به موضوعی فراگیر در تمامی بخشهای خود تبدیل می­کنند تا از تعهد و پایبندی همگانی به آن مطمئن شوند.

3- سازمانها هزینه ها را به عنوان پدیده ای جامع و فراگیر مدیریت می­کنند.

پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای پولی و مالی جهانی، مدیران را ناگزیر از ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین قیمت کرده می باشد. بسیاری از واحدهای اقتصادی به تدریج از دیدگاههای حسابداری سنتی فاصله می­گیرند و به ایجاد سیستم مدیریت هزینه تمایل نشان می­دهند. سیستم فوق نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل می باشد که هدف های زیر را دنبال می­کند:

1- اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی واحدهای اقتصادی مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

2- تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی­کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی

4- تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می­تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد.

مدیریت هزینه فلسفه ای عام می باشد که به فعالیتها یا بخشهای خاصی از یک سازمان محدود نمی­گردد و صرفا اقلام خاص یا غیرعادی را در بر نمی­گیرد.به تعبیری دیگر، در چارچوب سیستم مدیریت هزینه فقط اقلام هزینه ای که به گونه غیرمعمول زیاد هستند، هدف کاهش هزینه قرار نمی­گیرند بلکه از این دیدگاه، هر هزینه ای قابل کاهش می باشد و امکانات کاهش آن مطالعه می­گردد. شعار مدیریت هزینه این می باشد”هیچ فعالیتی نیست که نتوان آن را با هزینه­ای پایین تر از هزینه کنونی انجام داد”.شاید آغاز چنین به نظر برسد که این شعار از واقع گرایی به دور می باشد، اما با مرور تاریخچه ابداعات و نوآوری هایی که انجام کارها را با هزینه و وقت بسیار کمتر از گذشته امکانپذیر ساخته اند، در می­یابیم که به راستی همواره راه کم هزینه تری برای بجای آوردن هر کاری هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی