سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل که به پیشینه پژوهش تصریح دارد دیدگاه ها و رویکردهای محققان و صاحبنظران پیرامون موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در همین ارتباط منابع مختلفی اعم از کتب، طرح ها و پایان نامه های  پژوهشی، مقاله ها و … مطالعه شده و در زمینه موارد تبیین ذیل مطالبی آمده می باشد:

اهمیت بیمه، انواع بیمه، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، بیمه و تأثیر آن در اقتصاد، مدلهای مطالعه رضایت مشتری، مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایندهای سازمان، عملکرد تجاری، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، مزایای رضامندی مشتری و کیفیت خدمات، علت های عدم رشد بیمه در کشور و پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران. در ادامه این فصل نیز به پژوهش های مرتبط انجام شده در ایران و خارج از کشور تصریح شده می باشد.

 

   2-2. اهمیت بیمه

   خطر پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و همواره موجب دل مشغولی بشر بوده می باشد. با توسعه جوامع بشری و حجم سرمایه، اندازه درگیری بشر با خطر و ریسک افزایش پیدا نمود. با ریسک به روشهای مختلفی می توان برخورد نمود. بیمه یکی از روشهای مؤثر مقابله با ریسک می باشد که به واسطه آن ریسک به بیمه گر منتقل می گردد. بر اساس قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار مقوله بیمه عینیت پیدا می کند. بیمه تأثیر اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به هفت گروه زیر تقسیم نمود:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

   1-5-1. هدف: سنجش تأثیر رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای­صنعت بیمه استان گیلان

   1-6. سؤال پژوهش

   1-6-1. سؤال: آیا رضایت مشتری بر عملکرد­تجاری شرکتهای صنعت­بیمه استان­گیلان تأثیر دارد؟