سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی کاری

بشر موجودی اجتماعی می باشد و نه تنها با خودش سر و کار دارد بلکه با همنوعان خود نیز ارتباط دارد. اساساً بشر موجودی مشارکت جو می باشد نه رقابت طلب، جنگجو یا متجاوز. شاهد این مطلب ظرفیتی می باشد که بشر در برقراری پیوند با همنوعان خود در جهت تحقق اهداف مشترکی دارد که نمی تواند از طریق کوشش های صرفاً فردی خود به آن ها دست یابد. بشر برای برقراری ارتباط و تشریک مساعی با دیگران همواره انگیزه قوی و نیرومندی داشته می باشد. بخشی از نیاز های اجتماعی این موجود اجتماعی مانند نیاز به تکریم، در محیط کار برآورده می گردد، جایی که بشر ها می توانند همدیگر را ملا­قات کرده، با یکدیگر گفتگو نموده و تجربیات خود را تسهیم نمایند. در واقع محیط کاری هر بشر خانه دوم اوست. چه بسیار افرادی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری خود بگذرانند. ساده پیداست که این محیط نیز همچون خانه بایستی برآورنده حداقلی از نیاز های مادی و معنوی افراد باشد تا آن ها ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و خدمتی صادقانه ارایه دهند. از آنجایی که شغل یک فرد به وضعیت اجتماعی و خانوادگی وی تصریح دارد، شغل از طریق فراهم کردن زمینه مشارکت کارکنان در گروه‎های کاری، واحد های سازمانی و کل سازمان در برآورده کردن تکریم به خود یک کارگر تأثیر اساسی می تواند اعمال نماید. ضمن اینکه زمانی که با کارکنان با تکریم رفتار گردد و آنان فرصت اظهار اندیشه‎های خود راداشته باشند و در تصمیم گیری دخالت کنند واکنش مناسب و مطلوبی از خود نشان خواهند داد. کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار (Q. W. L) یکی از جالب ترین روش های ایجاد انگیزه و راهگشای مهم در طراحی و غنی سازی شغلی می باشد که ریشه آن در توجه کارکنان و مدیران به انگیزش می باشد که امروزه یکی از مهمترین موضوعات در باب جامعه شناسی کار و شغل و مدیریت منابع انسانی سازمان هاست که توجه روز افزون ویژه ای را می طلبد. کیفیت زندگی کاری شامل کلیه اقداماتی می باشد که برای حفظ و صیانت جسم و روح کارکنان به اقدام می آید و موجبات رضایت و خرسندی آنان را فراهم می آورد(ضیایی بیگدلی، 1388).

 

2-2-1- تعاریف کیفیت زندگی کاری

در طی چند دهه گذشته پنج تعریف متفاوت از کیفیت زندگی کاری تکامل و توسعه پیدا کرده می باشد، اولین تعریف که در طی دوره بین سال های 1969 تا 1972 ظهور پیدا نمود کیفیت زندگی کاری را به عنوان یک متغیر مورد ملاحظه قرار داد. در مباحث، کنفرانس ها و مطالعات اولیه اکثر کسانی که در این زمینه کار می‎کردند کیفیت زندگی کاری را به عنوان واکنش فرد در برابر کار یا پیامد های فردی تجربه کاری مورد ملاحظه قرار می دادند، لذا بحث از کیفیت زندگی کاری یک فرد در برابر کار یا نحوه بهبود کیفیت زندگی کاری برای یک فرد، در میان بود. کیفیت زندگی کاری عبارت می باشد از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش