سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه های کیفیت زندگی کاری

بطور کلی می توان نظریه های مربوط به کیفیت زندگی کاری را بصورت زیر اختصار نمود:

نظریه هارولد کنتز: یکی از جالبترین روش های برانگیختن کارکنان برنامه کیفیت زندگی کاری(Q. W. L) می باشد. این کیفیت نشان دهنده یک روش نظام گونه در طراحی شغل ها و یک راهگشای نوید بخش در قلمرو گسترده توسعه شغلی می باشد که ریشه در توجه نظامهای فنی- اجتماعی در مدیریت دارد. کیفیت زندگی کاری نه تنها یک توجه و روش گسترده در مورد توسعه شغلی می باشد، بلکه زمینه­ای میان رشته­ایی از پژوهش و اقدام می باشد که روانشناسی و توسعه سازمانی، نظریه انگیزش و ر هبری و روابط صنعتی را به هم پیوند می دهد(ضیایی بیگدلی، 1388).

 

نظریه مینتزبرگ: در طراحی شغل استدلال می گردد افرادی که نیازهای آنان در رده های پایین سلسله مراتب مازلو جای دارد یعنی کسانی که نیازهای آنان از رده نیازهای ایمنی و همانند آن فراتر نرفته می باشد، شغل های تخصصی را برتر می نهند. در همین حال افرادی که در مراحل نیازهای بالاتر قرار دارند گرایش بیشتری به شغل های گسترش یافته دارند. شاید به همین علت می باشد که کیفیت زندگی کاری مسأله ای برجسته می‎نماید. رفاه روز افزون و بالا رفتن سطح آموزش و پرورش سبب گردید که شهروندان جوامع صنعتی در سلسله مراتب نیازهای مازلو بالا طریقه و در نتیجه نیاز فزاینده آنان به خودیابی تنها در شغل های گسترش یافته ارضاء می گردد. محقق دیگری کیفیت زندگی کاری را در چهار مشخصه زیر اختصار می کند.

1- امنیت و ایمنی، شامل امنیت شغلی ایمنی جسمی و روانی(ضیایی بیگدلی، 1388).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا.

3- زمینه پرورش، وجود فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر.

4- دموکراسی و مشارکت داشتن در تصمیم گیری.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش