سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم لغوی عدالت:

یکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن می باشد. زبان عربی برای بعضی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی می باشد. پس برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی هست که شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت ،وسط، نصیب،حصه، اندازه، انصاف وغیره باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی Justice و در لاتین Justitia می باشد.(اخوان کاظمی1382) فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده می باشد. اما آن چیز که در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر می باشد مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل می باشد.

2-3) عدالت سازمانی:

سازمان و سازمان‌یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد ارتباط و سر کار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم.(اسکات ،1375) پس افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری می کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای کنونی می باشد. اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته می باشد؟ عدالت سازمانی به گونه گسترده ای در رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد پژوهش و مطالعه (Parker&Kohlmeyer,2005)قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.