سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش بر طبق تعریف سکاران ، عبارت می باشد از : « مجموعه فرآیندی که ما کوشش می­کنیم توسط آن، معضلات را حل کنیم.

واقعیتی که امروز، همگان آن را می پذیرند ، تاثیر شگرفی می باشد که پژوهش علمی بر رشد و گسترش علوم و دانش بشر گذاشته می باشد و بی­تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای می باشد که بر پایه تحقیقات علمی صورت می­گیرد. ( خاکی، 1386 ، ص 86 ).

پس ، مهمترین بخش هر تحقیقی را کادر علمی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می دهند و از آنجا که آمار ، ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات می باشد ، بهره گیری از آن در دانش مدیریت ، به نحو وسیعی رایج گردیده می باشد، پس انتخاب روش یا روشهایی که بتواند به بهترین وجه ، خصوصیات و ویژگی‌های اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل نماید ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرآیند اجرای  پژوهش، جامعه و نمونه آماری روشها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات و همینطور روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.

3- 2) فرآیند اجرایی پژوهش

در این پژوهش آغاز با مطالعه ادبیات پژوهش و بر اساس مساله اظهار شده، متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی گردید. سپس اطلاعات مورد نیاز استخراج و شاخص های مورد نیاز محاسبه گردید و با بهره گیری از نرم‌افزار آماری SPSS ، تجزیه و تحلیل آماری آماده و در نهایت به آزمون فرضیه اقدام گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان