سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

کاهش پیچیدگی ها و حذف فعالیت های غیر ضروری  

امروزه اکثر سازمانها بایستی بخش عمده ای از فعالیت ها و گزارش های زائد و غیر قابل بهره گیری و یا به تعبیری فعالیتها و گزارش های کم ارزش را حذف کنند. در مرحله بعد سازمانها بایستی بر فعالیتهای باقیمانده متمرکز شوند و آنها را با معیارهای دقیق و صحیح مورد ارزیابی قرار دهند که چگونه این فعالیتها می­توانند باعث افزایش سودآوری شوند .

6- در نظر داشتن دانش محوری

استخدام کارکنان ماهر (با دانش و تجربه کافی) یک تصمیم مهم و ضروری برای سازمان های امروزی می باشد . در نظر داشتن دانش در رویه های استخدام ، ارزیابی ، ارتقا»، انتصابات و پرداخت ها ، اعطای تسهیلات و پاداش مصداق هایی برای دانش محوری سازمان می باشد. دانش محوری فرآیند یادگیری سازمان را تسهیل وحرکت به سوی ” یک سازمان یادگیرنده” را هموار می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- هزینه های سازمانی

تمامی هزینه های سازمانی به دو گروه تقسیم می­شوند:

الف) هزینه های ساختاری

ب) هزینه های عملکردی

هزینه های ساختاری عبارتند از: هزینه هایی که با گذشت زمان و به خاطر تصمیمات مدیریت در گذشته و حال در سیستم به وجود می­آیند. این هزینه ها اظهار کننده گستره وسیعی از هزینه های مربوط به یک سازمان هستند مانند هزینه های:

– سیستم های کنترل سفارش وموجودی و طراحی نیازهای اساسی سازمان

– سیستم های عملکردی و انگیزشی

– سیستم های ارزشیابی و توسعه نیروی انسانی

– سیستم های کنترل تغییرات و توسعه محصولات و خدمات

تمامی این تصمیم گیری­ها مربوط به قلمرو گروههای مدیریت گذشته وحال هستند، پس مدیران امروز بایستی به مقصود کاهش هزینه ها تصمیمات کاملا متفاوتی در مورد ساختار سازمانی بگیرند.(مهدی پور،1389)

2-5-3- مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن

در تعریف جدید، مدیریت هزینه عبارتست از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه های سازمان انجام می­دهد. بدین ترتیب نکته حایز اهمیت این می باشد که کاهش هزینه نباید به قیمت کاهش رضایتمندی مشتریان و کارکنان سازمان باشد. در این چارچوب جدید:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی