سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات وپیامدهای فردی

1- تقویت سیستم ارتباط گرایی

2- بی اعتنایی، دلسردی و کناره گیری کارکنان

3- کم کاریهای پنهان وآشکار

4- رشوه خواری و دزدی های پنهان و عیان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- افزایش سوء ظن به سازمان ومدیریت

6- افزایش تجسس های پنهان و عیان در مورد سازمان ومدیریت

7- دادوستدهای غیر اخلاقی و غیر قانونی

8- برخوردهای نا مطلوب با ارباب رجوع و مصرف کنندگان کالا و خدمات

9- افزایش نزاع، کشمکش، تمرد، غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار

10- کاهش تعهد وحس وفاداری در قبال سازمان ومدیریت

11- عدم پیگیری شکایت

12- افزایش تمایل به ایستادگی گروهی پیش روی اهداف سازمان و خواسته های مدیریت

13- کاهش سطح بهره وری نیروی انسانی

14- ترس و وحشت کارکنان از شکایت درخصوص نقض قانون و اخلاق در سازمان به دلیل فقدان امنیت شغلی

15- عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی(ابطحی، 1386).

 

2-1-3- اثرات وپیامدهای گروهی

1- ترجیح منافع گروهی برمنافع سازمانی

2- تقویت روابط غیر رسمی منفی در گروه های کاری

3- احساس وفاداری به گروه، نه به سازمان

4- عدم مشارکت گروه ها در تصمیم گیری های سازمان

5- تشکیل باندهای مخرب به مقصود توجیه مخفی کاری و طرفداری از یکدیگر در جهت نقض قانون و عدم رعایت اخلاقیات در سازمان(ابطحی، 1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش